Strafbeschikking/transactie

Strafbeschikking

Sinds 1 februari 2008 kan de officier van justitie zelf straffen opleggen (zoals een geldboete of een taakstraf) als het gaat om een aantal veelvoorkomende ‘lichtere’ strafbare feiten.

Dit wordt de OM-afdoening genoemd. In dat geval hoeft u niet voor een rechter te verschijnen, maar vaardigt de officier van justitie een zogenaamde strafbeschikking aan u uit.

Indien u het oneens bent met uw strafbeschikking, is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. In dat geval zal de strafrechter de zaak in zijn totaliteit opnieuw beoordelen. Kieft en Van Keulen Advocaten kan u hierbij helpen.

Wij adviseren u tijdens een consultgesprek of het zinvol is om in bezwaar te gaan, en indien dit het geval is, u van de nodige bijstand voorzien.

Transactie

Naast een strafbeschikking is het eveneens mogelijk dat de officier van justitie u een transactievoorstel zendt.

Belangrijk is dat een transactievoorstel geen definitieve straf of maatregel is. Het is slechts een voorstel. Dit betekent dat u de beslissing heeft dit aanbod te accepteren of niet. Indien u het voorstel accepteert dient u de rekening van het CJIB moeten betalen. Denk er wel om dat u vervolgens wel en strafblad hebt. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst. Het voordeel is dat u niet voor een rechter hoeft te verschijnen.

Indien u niet akkoord bent, hoeft u niets te doen. Met het verstrijken van de betaaltermijn zal de officier van justitie (mogelijk) beslissen de zaak alsnog voor de rechter te brengen.

Wij raden u dan ook altijd aan contact op te nemen met een advocaat voordat u akkoord gaat met het voorstel. Wij kunnen u tijdens een consultgesprek adviseren over het wel of niet akkoord gaan en u bijstaan in het verloop van de procedure.