Geweldszaken

Kieft & Van Keulen Advocaten treden veelvuldig op in strafzaken waarin sprake is van een verdenking van een (ernstig) geweldsdelict.

Deze delicten komen voor in verschillende vormen en gradaties.

Het gaat hierbij om zaken, zoals moord en doodslag, openlijke geweldpleging tegen goederen en/of personen, (zware) mishandeling, bedreiging (met geweld), diefstal dan wel afpersing met geweld, ofwel vernieling van goederen en/of personen.

Wanneer u verdacht wordt van een geweldsdelict is het essentieel om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Zowel mr. Kim Kieft als mr. Claartje van Keulen hebben ruime ervaring met dit soort zaken, waaronder ook (gewelddadige) overvalzaken, en kunnen u uitstekend van juridische bijstand voorzien.